Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
14.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
20. Komersants, iesniedzot projekta pieteikumu sabiedrībā “Altum”, piesakās atbalstam.
Iebildums
Iepazīstoties ar MK noteikumu projektu, secinām, ka tajos runa ir par Altum aizdevuma sniegšanu, nevis paralēlajiem aizdevumiem. Lūgums veikt atbilstošus precizējumus, lai novērstu minēto neatbilstību, jo paralēlā aizdevuma gadījumā komersants vēršas pie bankas, un tā - pie Altum, bet MK noteikumu projekta, piemēram, 20. un  22.punktā tas nav noteikts. Tāpat nav iekļauts punkts par trīspusējo aizdevuma līgumu, kā arī citas normas, kas noteiktas MK 2016. gada 15. jūlija noteikumu Nr.469 “Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai” (https://likumi.lv/ta/id/283610-noteikumi-par-paralelajiem-aizdevumiem-saimnieciskas-darbibas-veicejiem-konkuretspejas-uzlabosanai) un būtu attiecināmas šajā MK noteikumu projektā uz gadījumiem, kad tiek izsniegts paralēlais aizdevums.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Papildus lūdzam precizēt MK noteikumu ieviešanas laika grafiku. Proti, Anotācijas 7.lpp. norādīts – “Eiropas Komisija EDIC atlasi ir izsludinājusi 2021. gada 17. novembrī un paredz, ka tā ilgs līdz 2022. gada 22. februārim, līdz ar to šobrīd plānots, ka EDIC savu darbu pilnvērtīgi varēs sākt ātrākais 2022. gada septembra beigās. Tad varētu tikt noslēgti pirmie līgumi par finansējuma saņemšanu no Eiropas Komisijas EDIC pamata funkciju veikšanai”, savukārt 6.lpp. norādīts – “Digitālā brieduma testa veikšana un digitālās attīstības ceļa kartes izveide nav uzskatāma par darbu sākumu MK Noteikumu projekta izpratnē, taču tie ir priekšnosacījumi, lai varētu pieteikties sabiedrības “Altum” aizdevumam vai paralēlajam aizdevumam 2.2.1.4i. investīcijas ietvaros.”
Vai pareizi saprotam, ka atbalsta sniegšana varētu tikt uzsākta ne ātrāk kā 2022.gada Q4, t.i., oktobris/ novembris?
Piedāvātā redakcija
-