Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
10.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
LTRK aicina skaidrot un izvērtēt sekojošo:
1) 2.10. Lūdzam pārvērtēt, vai tiešām būvniecība un zemes iekārta ir atbalstāma šīs programmas ietvaros? Šķiet, ka tā nav un tā minēšana var būt mulsinoša. Iespējams punkts ir ņemts no citas programmas, kurā zemes iegāde un būvniecība ir atbalstāma.
2) 21. - 14. panta 3.punkta c) daļā teikts, ka Atbalstu lieliem uzņēmumiem piešķir tikai tādam sākotnējam ieguldījumam, kas attiecīgajā apgabalā veicina jaunu saimniecisko darbību. Kā lielo uzņēmumu ietvaros šis iet kopā ar esošo procesu digitalizāciju? Vai arī šis neattiecas un lielie var veikt ieguldījumus arī esošajā saimnieciskajā darbībā?
3) 23. Būtu būtiski noteikt normatīvajos aktos cik ātri EDIC ir pienākums izsniegt digitālas attīstības ceļa karti, lai tas nekļūtu par iemeslu Komersantiem neiekļauties termiņos.
4) 25.5. Vai šeit nav domāts 51.p. a)?
5) 34. Pievienot - apvienojot kapitāla atlaidi ar citu publisko atbalstu.
6) 36.2. Kā lielo uzņēmumu un apjomīgu ražotņu ietvaros šis iet kopā ar esošo procesu digitalizāciju (procesos, kuri šobrīd nav digitalizēti, vai ir digitalizēti nepilnīgi)? Faktiski ar salīdzinoši mazām investīcijām (IKT sistēmās un iekārtu / risinājumu uzlabojumos ) var panākt būtiskas pārmaiņas, bet salīdzinot pret apjomīgu ražotņu amortizācijas apjomu, šāda parasība var kļūt neizpildāma.
7) 39.1. Lūgums uzskaitīt vēlamos piemērus, lai izvairītos no neskaidrības.
8) 39.3. Papildināt - paredzot gan nepieciešamo iekārtas, gan programmatūras kompnenti.
9) 39.5. Vēlams uzskaitīt piemērus, lai izvairītos no neskaidrības.
10) 40.3. Papildināt - izņemot gadījumus, ja tiek digitalizētas papildus procesu pārvaldības moduļi. 11) 40.6. Lūgums definēt precīzi - kas uzskatāms par Jādefinē precīzi, kas uzskatāms par “minimālām nepieciešamām būvniecības izmaksām”, savādāk radīsies diskusijas. Piedāvājam, ka par minimālām varētu tikt uzskatīti tādi būvdarbi, ko var veikt pats iekārtu piegādātājs. Kā arī papildināt ar "un tās neveic pats iekārtu piegādātājs".
12) 49. pēc "atmaksa" papildināt ar "un aizdevuma procentu maksājumus" komersants uzsākt veikt. 13) 55.1. Lūgums skaidrot, kas domāts ar "kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas".
14) 55.4. Vai šajā programmā ir algas attiecināmas?
15) 59.1., 59.2. Rekomendācija ir ļoti precīzi norādīt, kam nav paredzēts atbalsts, nevis tikai atsauci uz regulas punktiem.
16) 59.3. Papildināt "noteiktajām nozarēm, kas ir uzskaitītas zemāk". Vēlams šādi vai kā citādi nepārprotami norādīt, ka neatbalstāmās nozares nav visas Komisijas regulas uzskaitītās, bet gan tikai tās, kas norādītas apakšpunktos.
17) Par Noslēguma jautājumiem - Noteikumi būtu papildināmi ar: 1) kāds ir projekta investīciju īstenošanas gala termiņš? 2) Kādos termiņos EDIC veiks novērtējumu un izsniegs ceļa karti (30 dienu laikā), tas būtu jāfiksē MK not. līmenī, lai pretendentiem ir skaidrs. 3) ar projekta uzsākšanas termiņu - vai iespējams uzsākt īstenot pēc projekta pieteikuma iesniegšanas ALTUM?
Piedāvātā redakcija
-