Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-1476
Atzinuma sniedzējs
Zemkopības ministrija
Atzinums iesniegts
16.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas sadaļas pēdējās divas rindkopas attiecībā uz pašreizējo situāciju pārtikas produktu vai ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu jomā, lai nodrošinātu saskaņotību ar veiktajiem grozījumiem noteikumu pielikumos (9.punkts).
 
Piedāvātā redakcija
"Ņemot vērā iepriekš minēto, vēršam uzmanību, ka veicot mazos pārtikas produktu vai ēdināšanas pakalpojumu iepirkumus, piemēram, mazā lauku skolā, augstāk minētā likuma un noteikumu prasības nav obligāti piemērojamas. Tomēr neatkarīgi no iepirkuma lieluma, arī turpmāk būtu nozīmīgi noteikt, ka piedāvājumā būtu iekļaujami pārtikas produkti, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, kā arī ir ar iespējami mazāku piegādes attālumu. Minētajām shēmām atbilstoši produkti atbilst ne tikai vides kritērijiem, bet arī kvalitātes kritērijiem, kuri ir nozīmīgi veselības veicināšanā.
Tamdēļ sadarbībā ar VARAM un IUB, tika izstrādāta jauna 1.pielikuma 9.punkta, 2.pielikuma 9.punkta un 3.pielikuma 9.punkta redakcija, kas paredz, ka lai salīdzinātu, novērtētu un izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, paredz piešķirt vērtēšanas kritēriju punktus produktiem vai produktu grupai, kurā iekļauti produkti ar mazāku ietekmi uz vidi. Ja piedāvājumi ir līdzvērtīgi, neatkarīgi no iepirkumā piemērotā piedāvājuma izvēles kritērija iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir piedāvājuma iesniedzējam, kura piedāvājumā ir vairāk produktu ar pazeminātu ietekmi uz vidi, t.sk. produkti, kas atbilst  bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, un izmantojot iespējami mazāku piegādes attālumu. Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas pakalpojumiem ir noteikti Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtību. Papildus skaidrojam, ka tāpat kā līdz šim, valsts un pašvaldību lielajos pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos tiks piemērotas PIL vai noteikumu Nr.353 vai abu normatīvo aktu  prasības. Savukārt mazajos iepirkumos būtu nepieciešams iekļaut vismaz bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstošus produktus. Tādējādi tiktu veicināts, ka arī mazos iepirkumos tiek pievērsta uzmanība paaugstinātai pārtikas produktu kvalitātei.
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt 1.pielikuma 9.punktu piedāvātā redakcijā, lai nodrošinātu saskaņotību ar jau spēkā esošo normatīvo regulējumu publisko iepirkumu jomā.

 
Piedāvātā redakcija

9. Lai salīdzinātu, novērtētu un izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, paredz piešķirt vērtēšanas kritēriju punktus produktiem vai produktu grupai, kurā iekļauti produkti ar mazāku ietekmi uz vidi. Ja piedāvājumi ir līdzvērtīgi, neatkarīgi no iepirkumā piemērotā piedāvājuma izvēles kritērija iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir piedāvājuma iesniedzējam, kura piedāvājumā ir vairāk produktu ar pazeminātu ietekmi uz vidi, t.sk. produkti, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām un izmantojot iespējami mazāku piegādes attālumu. Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas pakalpojumiem ir noteikti  Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtību.

3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt 2.pielikuma 9.punktu piedāvātā redakcijā, lai nodrošinātu saskaņotību ar jau spēkā esošo normatīvo regulējumu publisko iepirkumu jomā.
 
Piedāvātā redakcija

9. Lai salīdzinātu, novērtētu un izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, paredz piešķirt vērtēšanas kritēriju punktus produktiem vai produktu grupai, kurā iekļauti produkti ar mazāku ietekmi uz vidi. Ja piedāvājumi ir līdzvērtīgi, neatkarīgi no iepirkumā piemērotā piedāvājuma izvēles kritērija iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir piedāvājuma iesniedzējam, kura piedāvājumā ir vairāk produktu ar pazeminātu ietekmi uz vidi, t.sk. produkti, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām un izmantojot iespējami mazāku piegādes attālumu. Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas pakalpojumiem ir noteikti  Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtību.

4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt 3.pielikuma 9.punktu piedāvātā redakcijā, lai nodrošinātu saskaņotību ar jau spēkā esošo normatīvo regulējumu publisko iepirkumu jomā.
Piedāvātā redakcija

9. Lai salīdzinātu, novērtētu un izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, paredz piešķirt vērtēšanas kritēriju punktus produktiem vai produktu grupai, kurā iekļauti produkti ar mazāku ietekmi uz vidi. Ja piedāvājumi ir līdzvērtīgi, neatkarīgi no iepirkumā piemērotā piedāvājuma izvēles kritērija iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir piedāvājuma iesniedzējam, kura piedāvājumā ir vairāk produktu ar pazeminātu ietekmi uz vidi, t.sk. produkti, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām un izmantojot iespējami mazāku piegādes attālumu. Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas pakalpojumiem ir noteikti Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtību.