Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 3.2.4.5.pasākumam “Paplašināt tehnisko palīglīdzekļu klāstu un saīsināt gaidīšanas laiku to saņemšanai, vienlaicīgi pārskatot kompetenču un atbildības sadalījumu starp LM un VM atsevišķiem tehnisko palīglīdzekļu un medicīnisko ierīču veidiem, lai pacientiem pēc stacionāra etapa tas būtu pieejams uzreiz” ailē “Norāde par uzdevuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu un tā avotu” norādīto informāciju, aizstājot to ar vārdiem “Papildu finansējums iekļauts Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam 2.4.6.pasākumā”, ņemot vērā, ka finansējums iekļauts Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027.gadam un pamatnostādņu projekta 3.2.4.5.pasākumam nav nepieciešams papildu finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā pamatnostādņu projekta 6.pielikumā “Sabiedrības veselības pamatnostādņu rīcības virzienu uzdevumi” 3.1.7.1., 3.1.8.1., 3.1.8.7., 2.3.2. un 5.12.10.pasākumam ailē “Norāde par uzdevuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu un tā avotu” norādīto, ka pasākuma īstenošanai ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, savukārt ailē “Izpildes termiņš (gads)” izpildes termiņš norādīts 2022.gads, līdz ar  to pasākumi īstenojami VM budžetā piešķirtā finansējuma ietvaros, attiecīgi precizējot informāciju par minētajiem pasākumiem pamatnostādņu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 5.pielikuma “Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetiem” 3.2.6.pasākumam “Veicināt transplantējamo orgānu un audu pieejamību” norādīto finansējumu, jo, saskaitot pa gadiem, veidojas finansējums 10 590 058 euro, nevis 2 850 144 euro.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma “Sabiedrības veselības izvērtējums” VII sadaļas “Veselības nozares finansējums, ārstniecības iestāžu infrastruktūra, gatavība ārkārtas un katastrofu situācijām” 667.punktu (120.lpp.), jo atbilstoši Finanšu ministrijas rīcībā esošajai informācijai Veselības ministrijai atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem testēšanai ir piešķirts finansējums 101 193 331  euro, nevis 95 514 738 euro.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma “Sabiedrības veselības izvērtējums” VII sadaļas “Veselības nozares finansējums, ārstniecības iestāžu infrastruktūra, gatavība ārkārtas un katastrofu situācijām” 665.punktu (120.lpp.), jo atbilstoši Finanšu ministrijas rīcībā esošajai informācijai Veselības ministrijai atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem darbinieku virsstundu darbu apmaksai ir piešķirts finansējums 15 815 028 euro, nevis 12 151 508 euro.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma “Sabiedrības veselības izvērtējums” VII sadaļas “Veselības nozares finansējums, ārstniecības iestāžu infrastruktūra, gatavība ārkārtas un katastrofu situācijām” 664.punktu (119.lpp.), jo atbilstoši Finanšu ministrijas rīcībā esošajai informācijai Veselības ministrijai atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem piemaksām un atvaļinājuma rezerves uzkrājumiem ir piešķirts finansējums 148 363 236 euro, nevis 124 871 965 euro.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma “Sabiedrības veselības izvērtējums” VII sadaļas “Veselības nozares finansējums, ārstniecības iestāžu infrastruktūra, gatavība ārkārtas un katastrofu situācijām” 660.punktu (118.lpp.), ņemot vērā, ka noradītajā finansējumā 9 618 654 euro ir iekļauts arī finansējums ģimenes ārsta mājas vizītēm pie tām personām ar hronisku slimību paasinājumu bez dzīvībai svarīgu orgānu traucējumiem, pie kurām saistībā ar paaugstinātu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta  brigāžu izsaukumu skaitu Covid-19 infekcijas dēļ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes nav devušās izbraukumā un par kurām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir informējis ģimenes ārstus.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma “Sabiedrības veselības izvērtējums” VII sadaļas “Veselības nozares finansējums, ārstniecības iestāžu infrastruktūra, gatavība ārkārtas un katastrofu situācijām” 3.tabulu “Rezervētais finansējums Veselības ministrijai 2022.gadā Covid-19 pasākumiem” (116.lpp.), papildinot ar jaunu aili, tajā norādot MK lēmumus atbilstoši kuriem rezervēts finansējums, kā arī tabulas nosaukumu papildināt ar atsauci, uz kuru datumu norādīts rezervētais finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma “Sabiedrības veselības izvērtējums” VII sadaļas “Veselības nozares finansējums, ārstniecības iestāžu infrastruktūra, gatavība ārkārtas un katastrofu situācijām” 1.tabulas “LNG piešķīrums un apropriācijas palielināšana Veselības ministrijai 2020.gadā Covid-19 pasākumiem” rindas “Apropriācijas palielināšana un finansēšanas daļa (ieguldīšana pamatkapitālā), no tiem” ailē “FM piešķirtā summa” (114.lpp.) norādīto finansējumu, jo atbilstoši Finanšu ministrijas rīcībā esošajai informācijai Veselības ministrijai atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem ir piešķirts finansējums 21 211 578 euro, nevis 21 215 492 euro.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma “Sabiedrības veselības izvērtējums” VII sadaļas “Veselības nozares finansējums, ārstniecības iestāžu infrastruktūra, gatavība ārkārtas un katastrofu situācijām” 630.punktā (112.lpp.) norādīto finansējumu prioritārajam pasākumam “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”, ņemot vērā, ka Veselības ministrijas budžetā atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” plānots finansējums 33,9 milj. euro, nevis 35 mijl. euro.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā likumā "Par akcīzes nodokli" lietotos terminus, lūdzam aizstāt 1.3.12.apakšuzdevumā vārdus "elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām" ar vārdiem "elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamiem šķidrumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām".
Piedāvātā redakcija
-