Atzinums

Projekta ID
21-TA-319
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
29.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Grozījumi paredz sadalīt pasta balsošanas organizēšanu (pieteikumu saņemšanu, reģistrēšanu, materiālu nogādāšanu). Ja iepriekš to veica tikai CVK, tad šobrīd tiek paredzēts, ka to veic arī Pašvaldības vēlēšanu komisija. Tādējādi vienādus pienākumus (materiālu nosūtīšana) veic gan CVK, gan pašvaldības vēlēšanu komisija.
Uzskatām, ka nav pietiekams termiņš, lai vēlētājs saņemtu vēlēšanu materiālus.
Atbilstoši Pašvaldību domes vēlēšanu likuma 331. panta ceturtajai daļai (spēkā esošā redakcija) - CVK ne vēlāk kā 20 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta uz vēlētāju reģistrā iekļauto vēlētāja elektroniskā pasta adresi tās tīmekļvietnes adresi, kurā ir pieejami balsošanas materiāli.
Attiecīgi ieslodzījuma vietās vēlētājiem šis termiņš ir noteikts ne vēlāk kā desmit dienas pirms vēlēšanu dienas, ka pašvaldības vēlēšanu komisija nosūta materiālus uz ieslodzījumu vietas adresi. Attiecīgi pēc tam ieslodzījumu vietai šie materiāli jānosūta vēlēšanu komisijai. Jāņem vērā pasta piegādes termiņi un iespējamie kavējumi.
Ja saglabāsies Covid-19 infekcijas ierobežojumi, materiālus nogādāt pašai vēlēšanu komisijai vēlētājam uz ieslodzījumu vietu pārvaldi uzskatām par nelietderīgu. Jāņem vērā arī ieslodzījumu vietu atrašanās vietas un ne vienmēr attiecīgās pašvaldības vēlētājs būs tuvākajā ieslodzījuma vietā.
Priekšlikums noteikt, ka vēlēšanu materiālus var nosūtīt ieslodzījuma vietai uz e-pastu (atbilstoši kā tagad to veic CVK, nosūtot vēlēšanu materiālus uz vēlētāja norādīto e-pasta adresi). Attiecīgi, ieslodzījuma vietu pārvalde, ņemot vērā saņemtos un pārbaudītos pieteikumus, izdrukātu nepieciešamos vēlēšanu materiālus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Ja vēlēšanu materiāli (noteiktā skaitā) tiek sūtīti vai citādāk nogādāti ieslodzījuma vietu pārvaldei, nevar izpildīt Pašvaldību domes vēlēšanu likuma 29. panta piektajā daļā noteikto - ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aizlīmēšanas šo zīmi vai vēlēšanu aploksni ir sabojājis, to vietā viņam tiek izsniegta jauna vēlēšanu aploksne vai jaunas visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Jāvērtē arī finansiālais jautājums. Saskaņā ar likumprojekta anotācijā norādīto, pieteikumu saņemšanu, pārbaudi, vēlēšanu norisi ieslodzījuma vietā un balsošanas aizklātību nodrošinās ieslodzījuma vietas administrācija.
Pašvaldību vēlēšanas, tajā skaitā komisiju darbinieku atalgojumu, nodrošina no pašvaldības budžeta.
Nav skaidrs, vai  ieslodzījuma vietas administrācija darbinieki par savu darbu saņems atalgojumu, kāds atalgojums paredzēts (stundu skaits, stundas likme)?  Piemēram, ja finansējums jāparedz pašvaldības budžetā, kādā veidā plānota ieslodzījuma vietas darbinieku atlīdzība, ja vienas pašvaldības vēlētāji var būt vairākās ieslodzījuma vietās visā Latvijas teritorijā?
Piedāvātā redakcija
-