Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-1089
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
26.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projekta 3. punktu, kas paredz papildināt likuma 25. panta sestās daļas otro teikumu aiz vārdiem "par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā." ar vārdiem "kā arī citos gadījumos viena mēneša laikā pēc paziņošanas valsts amatpersonai par konstatētajām neatbilstībām valsts amatpersonas deklarācijā. Tieslietu ministrijas ieskatā nav saprotams, kādēļ minētā norma saturēs divreiz norādi uz "viena mēneša laikā". Ņemot vērā minēto, lūdzam pārskatīt minēto normu un precizēt to, lai tā būtu skaidra un saprotama. 
Piedāvātā redakcija
-