Atzinums

Projekta ID
22-TA-3379
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nepieciešams precizēt atsauci 45.punktā, jo noteikumu projektā neeksistē 28.4. apakšpunkts.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nepieciešams precizēt atsauci 46.punktā, jo noteikumu projektā neeksistē 28.5. apakšpunkts.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums izvērtēt vai projektā nav nepieciešams sniegt norādi par elektroniski izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas kārtību
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Saskaņā ar anotācijā minēto “Pēc šo noteikumu spēkā stāšanās tiks izsludināts valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu veidlapu iepirkums, tādējādi pārejas noteikumu paredz, ka minēto dokumentu izsniegšana atbilstoši jaunajiem paraugiem tiks uzsākta no 2023. gada 1. jūnija.  
Tiesību akta projekts arī paredz, ka profesionālās kvalifikācijas apliecības un apliecības par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi izsniegšana elektroniskā formā notiks vēlāk, lai būtu iespējams ieviest atbilstošas izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā.” izriet, ka MK noteikumu projektā minētie dokumentu paraugi piemērojami no 2023.gada 1.jūnija, bet profesionālās kvalifikācijas apliecības elektroniskais formāts tiks ieviests vēlāk, savukārt MK noteikumu projekta 44. un 45.punktā minēts, ka dokumenti atbilstoši paraugiem izsniedzami un elektronisko formātu piemēro sākot ar 2023.gada 1.janvāri.
Lūgums izvērtēt vai nav nepieciešami precizējumi anotācijā vai noteikumu projekta 44. un 45.punktā piemērojamo termiņu saskaņā ar anotācijā minēto.
 
Piedāvātā redakcija
-