Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība"
Atzinums iesniegts
10.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vairumā RACA pašvaldību šāda izglītojamo skaita attiecība vispārējās vidējās izglītības iestādēs pret vienu skolotāju nav sasniedzama. Lūdzam skaidrot šo punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam!!! Lūdzam pamatot skolēnu skaita (270) izvēli un domāt par šajā punktā noteiktā skolēnu skaita samazinājumu RACA pašvaldībās, jo tas izslēdz RACA dalību (ar dažiem izņēmumiem). 
Esam saņēmuši signālus no vairākām RACA pašvaldībām, kur ir bijuši veikti visi priekšdarbi, lai atbilstu projekta saņēmējam, taču nebija runāts par šādu ierobežojumu, kura dēļ visi gatavošanās darbi bijuši veltīgi. Diskriminējoši! Vai tad tikai lielajās pamatskolās bērni ir pelnījuši mācīties atjaunotās skolās? 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums precizēt:
1) vai izglītības iestādes infrastruktūras pilnveides ietvaros būs attiecināmas arī izmaksas telpām un aprīkojumam profesionālās ievirzes izglītības (un/vai interešu izglītības) programmu īstenošanai?
Tāpat būtu svarīgi saprast, vai tas būs attiecināms tikai gadījumos, ja tiek veikta pilna ēkas pārbūve, jeb arī attiecībā uz ēkas daļu?Un vai tiek atbalstīti ieguldījumi, ne tikai reorganizējot vidusskolu par pamatskolu, bet kopējā izglītības iestāžu tīkla reorganizācijas ietvaros pārvietojot uz skolas ēku arī profesionālās ievirzes izglītības iestādi (piemēram, mūzikas skolu), un izbūvējot un aprīkojot telpas tās vajadzībām? Lūdzam šādu gadījumu aprakstīt šajos noteikumos/anotācijā. 

2)  vai tiek atbalstīta sporta zāles vai sporta laukumu iekļaušana? Iebilstam, ja tie nav iekļauti attiecināmajās izmaksās. Kaut arī neattiecināmajās tos neatrodam, lūdzam skaidri definēt spēles noteikumus, šobrīd ir problemātiski saprast situāciju.
Lūdzam iekļaut vai vismaz norādīt uz citu finansējuma programmu sporta nodarbību kvalitātes uzlabošanai, jo tas tiešā veidā sekmē ne tikai kvalitatīvu mācību procesu, bet arī skolnieku fizisko un veselības stāvokli.
Palielinot mācību stundu skaitu sportā, iespējams, ka kādai skolai nepieciešama lielāka sporta zāle vai vispār tāda nav bijusi. Jāskatās arī katra skola individuāli - iespējams, ka kāda skola reorganizēta, atjaunota, tai ir bijis gādīgs saimnieks, kas skolu uzturējis labā stāvoklī, atlikusi vien sporta bāzes sakārtošana.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Svītrot teikumu:  "Minētās izmaksas, izņemot vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūves un pārbūves izmaksas, nepārsniedz 50 procentus no kopējām projektā plānoto būvdarbu attiecināmajām izmaksām."

Uzskatām, ka šis ir nevajadzīgs ierobežojums. Veco skolu tīkli nereti ir tādā stāvoklī, ka ēku nevar normāli ekspluatēt, BVKB, VUGD un VI  tiek izdoti negatīvi atzinumi. Ja kosmētiski vēl puslīdz tiek uzturēti, tad dārgo izmaksu dēļ tīkli nav mainīti kopš ēkas uzcelšanas. Katrai skolai tas būs individuāli, kādi būvdarbi tai nepieciešamākie. Tīklu izbūve un telpu pārbūve ir komplekss pasākums, uzskatām, ka nav lietderīgi mākslīgi nodalīt izmaksas.
 
Piedāvātā redakcija
22.2.3. iekšējo inženiertīklu – iekšējo elektrotīklu, apkures sistēmu, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, ūdensvada tīklu, kanalizācijas tīklu, automātisko ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu – izbūves un pārbūves izmaksas. 
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nedomājam, ka ir lietderīgi veidot šādu izslēgumu vai arī ir vērts to kritiski pārskatīt. Iespējams, tieši šeit uzskaitītais ir tas, kas palicis neizdarīts un vajadzīgs kādai skolai darbības un mācību procesa uzlabošanai. (Pārvēršot sacīto vienkāršos piemēros - pamatskolas skolnieks var pārvietoties pa kāpņu telpu klupdams krizdams un ieturēt maltītes var arī neestētiskā ēdamzālē ar nopelējušu sienu u.t.t.)
Turklāt nav padomāts, kā šādus darbus izdalīt no tāmēs, jo tāmes nesastāda katrai telpai atsevišķi, bet pa darbu veidiem. Protams, ka pastāv iespēja atkal rēķināt laukā noteiktus m2 vai %, bet tā ir sīkumaina un neefektīva administrēšana.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam apsvērt, vai projekta iesniedzējam nebūtu lietderīgi dot lielāku rīcības brīvību. Pieņemot, ka finansējums (saskaņā ar Noteikumu 5.punktu) tiks vismaz 20 visticamāk pilnīgi atšķirīgām skolu ēkām, būtu lietderīgi dot iespēju sakārtot to, kas katrai skolai individuāli vajadzīgs -  ja nepieciešama jumta nomaiņa, lai velta līdzekļus jumta nomaiņai, ja vajadzīga tikai tīklu nomaiņa, lai iegulda līdzekļus tīklos.
Daudzām ēkām ir kaut kas no energoefektivitātes pasākumiem jau izdarīts (visbiežāk logi un ārdurvis nomainīti, vai pamati vai bēniņi nosiltināti) un tās nekad nesasniedz tos rādītājus, lai kvalificētos citos energoefektivitātes ES SF vai KPFI/EKII konkursos.
Ne vienmēr nepieciešams ierobežot, procentēt, izdalīt būvdarbus u.tml.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vai tas nozīmē, ka projektu idejas nebūs jāsniedz, atlasīti tiks iesniedzēji tikai pēc pieņemtajiem lēmumiem, vērtējot skolēnu skaitu u.t.t.?
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vai šeit jāsaprot, ka prioritārā secībā pēc skolēnu skaita tiek kārtotas tās vidusskolas, kas ir bijušajos novadu centros (skat.11.2.)?
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vai vārds "tas" šeit attiecas uz tām reorganizējamām skolām, kas nav bijušajos novadu centros? Un kā šajā gadījumā tiek vērtēts ierobežojums par 4 iestādēm plānošanas reģionā? Lūdzam precizēt.
Piedāvātā redakcija
Ja atbilstoši šo noteikumu 11. punktā minētajiem kritērijiem atbilstošu projektu iesniedzēju skaits ir mazāks par 20, tad tās (precizēt "tās") var nozīmēt  citas (precizēt "citas") priekšatlases kritērijiem atbilstošas izglītības iestādes, kas sakārtotas atbilstoši vispārējās izglītības iestādes izglītojamo skaitam 1. – 9. klasē saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2021. gada 1. septembri (dilstošā secībā). 
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam paskaidrot 15.punkta beigu daļā iekavās rakstīto (ne vairāk kā pašvaldības katrā plānošanas reģionā). Iespējams, ka iztrūkst vārds
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
No šī formulējuma izriet, ka valstspilsēta iesniedz par iestādi, kas nav tās dibināta. Kā tas saskan ar 30.5. punktu? 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu precizēt, kas saprotams ar "pilna apjoma pārbūve". Vai šajā gadījumā ir attiecināmas visas telpas, tīkli, labiekārtojums, siltināšana?
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu precizēt, ar ko atšķiras 22.1 un 22.2 punktu formulējums?:
22.1.vispārējās izglītības iestādes ēkas pilna apjoma pārbūves izmaksas;
22.2.vispārējās izglītības iestādes ēkas un telpu pārbūves un atjaunošanas izmaksas:
 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pie šīs sadaļas aktivitātes ietvaros darīt zināmas sekojošas nianses, kas pašvaldībām ir būtiskas budžeta plānošanā: vai projekta neattiecināmās izmaksas varēs segt no kredīta līdzekļiem, ja jā, tad kādā apjomā? Vai neattiecināmām izmaksām būs kāda maksimāli pieļaujamā summa vai proporcija pret attiecināmajām? Vai būs pieejama valsts budžeta dotācija? 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
skatīt kontekstā ar 22.2.3.punktu - punktu svītrot, ja ņem vērā RACA iebildumu un dzēš 22.2.3. punkta daļu
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt, vai ieguldījumi ir attiecināmi pēc lēmuma par reorganizāciju, jeb arī “vēsturiskie” ieguldījumi pirms tam?
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Kļūda ciparā- 28 labot uz 27
Piedāvātā redakcija
Vērtēšanas komisija projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar šo noteikumu 27. punktā minēto nolikumu un šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:
18.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, kas domāts ar "ilgtspēju vismaz 5 gadus"  - vai uzturēšanu un izglītības iestādes saglabāšanu jeb arī skolēnu skaita (270) nodrošināšanu?
Piedāvātā redakcija
-