Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1987
Atzinuma sniedzējs
Sabiedrības integrācijas fonds
Atzinums iesniegts
14.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lai programma radītu labvēlīgu ietekmi uz saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību Latvijā un programmas rezultāti būtu efektīvi izmantojami Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, proti, lai programma sasniegtu tai izvirzīto mērķi, lūdzam precizēt 8.2. punkta redakciju, paredzot arī pierādījumos (datos) balstītu rīcībpolitikas rekomendāciju izstrādi. 
Piedāvātā redakcija
sagatavotas pierādījumos balstītas rīcībpolitikas rekomendācijas pilsoniskās sabiedrības, valodas un demokrātijas politikas plānošanai un īstenošanai, kā arī novērtēta to potenciālā ietekme, tostarp uz sabiedrības saliedētību un uzticēšanos starp sabiedrības locekļiem vai starp sabiedrību un institūcijām;