Atzinums

Projekta ID
22-TA-1588
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
20.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projektā paredzētajam ir ietekme uz vīzu izsniedzēju, piemēram, kā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta darbu, lūdzu atbilstoši Vadlīnijās sākotnējās ietekmes izvērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai Vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā (pieejamas https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANPN8vFW3M61km8&cid=73C0E5B8DEDAD073&id=73C0E5B8DEDAD073%211664&parId=73C0E5B8DEDAD073%21715&o=OneUp) noteiktajam aizpildīt anotācijas 7.sadaļu. 
Piedāvātā redakcija
-