Atzinums

Projekta ID
21-TA-683
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
14.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Šobrīd spēkā esošo MK noteikumu Nr. 508. https://likumi.lv/ta/id/293180-kartiba-kada-valsts-finanse-profesionalas-ievirzes-sporta-izglitibas-programmas  punkts 9.2  paredz, ka nodarbību vada pamata nodarbību sporta treneris un  papildus pieaicināts speciālists ar koeficientu 1,5. Šajā mācību gadā, ievērojot šos noteikumus, ir tarificēti papildus pedagogi.
Lai mācību gada vidū pedagogiem nebūtu jāsamazina slodze, ierosinām šo noteikumu jaunajā redakcijā piemērot ar 2022. gada 1.septembri, veicot pedagogu tarifikāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-