Atzinums

Projekta ID
22-TA-2561
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
23.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Atkārtoti lūdzam pārskatīt un precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunktā un attiecīgi arī 2024. un 2025.gadam 2.punktā un 2.1.apakšpunktā norādīto informāciju par projekta uzturēšanas izmaksu kopējo apmēru. Šī rīkojuma projekta anotācijā norādīts, ka finansējums papildus aktivitāšu uzturēšanas izmaksām ir 444 460 euro, projekta ietvarā izstrādāto risinājumu uzturēšanai finansējums kopā nepārsniedz 821 460 euro gadā. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šobrīd saskaņā ar spēkā esošo MK rīkojumu Nr.9 DAGR uzturēšanas izmaksas plānotas 417 000 euro gadā, kas kopā ar papildu izmaksām šajā rīkojuma projekta veido 861 460 euro, kas ir lielāks apmērs nekā anotācijas 6.2.apakšpunktā minētais un rīkojuma projektā paredzētas. Attiecīgi lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunktā sniegt informāciju pilnā apmērā par visām projekta uzturēšanas izmaksām, lai ir skaidrs, kā veidojas kopējais nepieciešamais finansējuma apmērs gadā, kā arī ņemt vērā, ka šobrīd saskaņā ar VARAM sniegto informāciju pa gadiem tas ir mainīgs.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunktā norādīto, ka VIRSIS un VIRSIS 2  sistēmu uzturēšanas izdevumi tiek pārcelti no 2018. gada 31. oktobra Ministru kabineta rīkojuma Nr.567 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)” (PIKTAPS 2) uz DAGR pilnā apmērā, lūdzam attiecīgi izvērtēt un sniegt informāciju, vai par attiecīgo summu nav jāsamazina PIKTAPS 2 uzturēšanas izdevumi, veicot grozījumus iepriekš minētajā Ministru kabineta rīkojumā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunktā precizēt norādītos gadus VIRSIS uzturēšanas izdevumiem, ņemot vērā, ka uzturēšanas izmaksas var pieprasīt pēc projekta beigām, attiecīgi no 2024.gada.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 1.punktā un 1.1. apakšpunktā ailēs “Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2024. gadam” un “Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2025. gadam” dzēst norādītās summas, tā vietā norādot “0”, jo projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” (turpmāk – DAGR)  uzturēšanas izdevumi no valsts budžeta šobrīd vēl nav pieprasīti un piešķirti.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt DAGR rīkojuma projekta aprakstā norādīto kopsummu tabulā “Projekta īstenošanas sociālekonomiskie ieguvumi” un indikatīvo iegumu 10 gadu laikā kopsummu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projekta apraksta (kopsavilkuma) projektu, nelietojot Track Changes funkciju.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta anotāciju, aizstājot vārdus un skaitli "Grozījumi MK rīkojumā Nr.549" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitli "MK rīkojums Nr.549" (attiecīgā locījumā), kā arī aizstājot vārdus un skaitli "Grozījumi MK rīkojumā Nr.225" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitli "MK rīkojums Nr.225" (attiecīgā locījumā).
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Priekšlikums
Atkārtoti norādām, ka, ņemot vērā, ka rīkojuma projekta anotācija un tās pielikums sevī ietver savstarpēji dublējošu informāciju, lūdzam izvērtēt un ietvert visu attiecīgo informāciju rīkojuma projekta anotācijā, neveidojot tai pielikumu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lai pasākumu varētu klasificēt kā tādu, kas neparedz komercdarbības atbalsta piešķiršanu, un nebūtu jāpiemēro komercdarbības atbalsta kontroles regulējums, pasākumu vērtējot atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā noteiktajām četrām kumulatīvajām pazīmēm, jāsecina, ka kāda no tām neizpildās. Līdz ar to, lūdzam tehniski precizēt anotācijas 1.1.sadaļas teikumu –  "Plānotais pasākums neatbilst visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām pazīmēm vienlaikus, ņemot vērā, ka VARAM kā finansējuma saņēmējs veic valsts noteikto funkciju, un līdz ar to finansējums netiks sniegts saimnieciskās darbības veikšanai, attiecīgi nav jāpiemēro komercdarbības atbalsta regulējums."

 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem" 6.punktā norādīts, ka 2021. gadā tika apgūts 311 950,00 euro no ieplānotā finansējuma. Saskaņā ar KP VIS pieejamo informāciju maksājuma pieprasījumā Nr.1, Nr.2, Nr.3 iekļauti 2021.gadā faktiski veiktie izdevumi 335 245.22 euro (tiešās izmaksas) apmērā. Aicinām izvērtēt, vai būtu nepieciešams precizēt 6.punktā norādītā apgūtā finansējuma apmēru.
Piedāvātā redakcija
-