Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-1734
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
MK sēdes protokollēmuma projekta 3.punkts paredz sagatavot grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, paredzot, ka komisijas locekļi, kas nav pilnvarotas amatpersonas, par darbu komisijā saņems atlīdzību, turklāt anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” norādīts, ka likumprojekta anotācijā tiks norādīta ietekme uz valsts budžetu, veicot detalizētus aprēķinus. Lūdzam papildināt anotāciju, sniedzot pamatojumu nepieciešamībai komisijas locekļiem, kas nav pilnvarotas personas, saņemt atlīdzību. Ņemot vērā, ka MK sēdes protokollēmuma projekta 3.punkts paredz deleģējumu Labklājības ministrijai sagatavot grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kam atbilstoši anotācijā norādītajam veidojas ietekme uz valsts budžetu, nepieciešams papildināt anotāciju par ietekmi uz valsts budžetu, t.sk. norādot finansēšanas avotu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 3.punktā vārda “aivietotāju” vietā lietot vārdu “aizvietotāju”.
Piedāvātā redakcija
-