Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-1734
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tiesību akta projekta izziņas 14.punktā ietverta informācija, ka iebildums nav ņemts vērā, jo  ir paredzēti grozījumi BTAL, nosakot, ka gadījumos,  ja bērns atrodas audžuģimenē un bērnu adoptē radinieks, komisijas atzinums nav nepieciešams.
Tiesību aktu portālā pieejamajā projektā Nr.22-TA-697 "Grozījumi  Bērnu tiesību aizsardzības likumā" nav ietverts LM minētais paredzētais grozījums. No Saeimas likumdošanas datu bāzē ietvertās informācijas nav konstatējams, ka Saeimā izskatīšanā atrodas grozījumi BTAL. Līdz ar to nav zināms, vai LM paredzētie grozījumi BTAL, ka, ārvalstniekam adoptējot radinieka bērnu no audžuģimenes, nav nepieciešams komisijas atzinums, tiks pieņemti līdz laikam, kad stāsies spēkā Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju.
Ievērojot minēto,  lūdzam papildināt projekta 12.1.apakšpunktu atbilstoši TM 01.07.2022.atzinumā ietvertajam iebildumam.
Proti, lūdzam papildināt projekta 12.1.apakšpunktu, nosakot, ka komisijai ir tiesības uzaicināt viedokļa sniegšanai komisijas sēdē arī audžuģimenes, kurā bijis ievietots bērns, pārstāvi. Audžuģimene, lai arī atbilstoši Bāriņtiesu likuma 17.panta 10.punktā noteiktajam nepārstāv tajā ievietotā bērna tiesības un intereses, nodrošina bērnam aprūpi un līdz ar to nepieciešamības gadījumā var komisijai sniegt tai nepieciešamo papildus informāciju. Tāpat jāņem vērā MK 26.06.2018. noteikumu Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi" 75.punktā noteiktais, ka bāriņtiesa var uzdot audžuģimenei pārstāvēt bērna atsevišķās personiskās un mantiskās intereses un tiesības. Tas nozīmē, ka audžuģimenes rīcībā var būt bērna labāko interešu novērtēšanai nozīmīga informācija.
 
Piedāvātā redakcija
-