Atzinums

Projekta ID
22-TA-3339
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
23.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka no rīkojuma projekta ir svītrots 4.punkts, kurā tika identificēts projekta iesniedzējs, tad lūdzam papildināt rīkojuma projekta 2.punktu, nosakot, ka uzaicināta tiek Zemkopības ministrija.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” detalizētāk skaidrot, kādas uzturēšanas izmaksas plānotas pēc projekta pabeigšanas, vai arī norādīt, ka detalizēts aprēķins tām tiks sniegts, kad tās tiks pieprasītas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.1.apakšpunktā sniegto informāciju par izdevumiem pārcelt uz 6.2.apakšpunktu, bet 6.1.apakšpunktā norādīt Atveseļošanas fonda finansējuma sadalījumu pa gadiem.
Piedāvātā redakcija
-