Atzinums

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Projekta ID
21-TA-244
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
12.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
VARAM piekrišanas sadarbības programmas saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai latviešu valodā datnē (skat. 2.pielikumu) sadaļā Pielikums Nr.2b: Latvijas nacionālais līdzfinansējums norādīts, ka kopējais Latvijas nacionālais līdzfinansējums ir 25 101 euro (divdesmit pieci tūkstoši simts viens euro). Lūdzu precizējiet piekrišanas dokumentā nacionālā līdzfinansējuma summu.
Piedāvātā redakcija
Kopējais Latvijas nacionālais līdzfinansējums ir 25 105 euro (divdesmit pieci tūkstoši simts pieci euro).