Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-1561
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
22.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam noteikumu projekta 1.1. apakšpunktā skaitli "2.1" aizstāt ar skaitli "2.1", jo Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" nav 2.1. apakšpunkta. Attiecīgi ir precizējama arī anotācija.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 2. punktu, jo tas ir lieks. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 7. panta otrā daļa jau paredz, ka Ministru kabineta noteikumi, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta noteikumu noslēguma jautājumos paredz tikai noteikumu spēkā stāšanās dienu, ja tā atšķiras no vispārējās kārtības.

 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam precizēt 1.2. apakšpunktā sniegto informāciju, jo noteikumu projekts neparedz, ka tas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka nav ņemts vērā Tieslietu ministrijas izziņas 21.punktā izteiktais iebildums. Atkārtoti lūdzam precizēt anotācijas 2. un 7. sadaļā sniegto informāciju, norādot, kā noteikumu projekts ietekmēs katru no mērķgrupām  – tieši vai netieši, kāds ir mērķgrupas lielums (ja to ir iespējams novērtēt), kā arī jebkādu citu skaidrojošu informāciju par mērķgrupu (sk. vadlīnijas tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā). Vēršam uzmanību, ka anotācijā nav sniegta informācija, kā noteikumu projekts ietekmēs augstskolas un koledžas un kāds administratīvais slogs tām radīsies (piemēram, pārrēķinot un izmaksājot stipendijas). Tāpat vēršam uzmanību, ka ietekmi uz valsts un pašvaldību institūcijām norāda anotācijas 7. sadaļā.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls  nodrošina, ka tiek izgūta grozāmā Ministru kabineta noteikumu konsolidētā redakcija no www.likumi.lv un grozījumi tiek veikti konsolidētajā redakcijā, izmantojot  portāla funkcionalitāti. Ierosinām visus grozījumus veikt Ministru kabineta noteikumu konsolidētajā redakcijā.
 
Piedāvātā redakcija
-