Atzinums

Projekta ID
22-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
01.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt plāna projekta VI sadaļu “Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu” atbilstoši MK rīkojuma projekta 5.punktā paredzētajam, t.i. norādot, ka, jautājums  par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plānā paredzēto pasākumu īstenošanai skatāms Ministru kabineta gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
 
Piedāvātā redakcija
-