Atzinums

Projekta ID
23-TA-2277
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Banka
Atzinums iesniegts
03.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 1.3. punkta sadaļas "Problēmas apraksts" pirmajā rindkopā ir noteikts: 
"Jautājumā par Likumprojekta noteikumiem attiecībā uz kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normas šobrīd paredz atlikt uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu līdz peļņas sadales brīdim, tādējādi valsts savā veidā kreditē nodokļa maksātājus, līdz brīdim, kad nodokļu maksātājs lemj par peļņas sadali. Minētā nodokļu maksātāju sava veida kreditēšana būtībā tiek veikta uz valsts budžeta līdzekļu rēķina.
Savukārt, valsts šobrīd meklē veidus, kā palielināt valsts budžeta ieņēmumus, lai risinātu ilgtspējīgas publisko pakalpojumu nodrošināšanas izaicinājumus.

Latvijas Banka ierosina:
1) neizmantot pirmā teikuma palīgteikumā un otrajā teikumā ietverto formulējumu "tādējādi valsts savā veidā kreditē nodokļa maksātājus, līdz brīdim, kad nodokļu maksātājs lemj par peļņas sadali. Minētā nodokļu maksātāju sava veida kreditēšana būtībā tiek veikta uz valsts budžeta līdzekļu rēķina", jo uzņēmumu ienākuma nodokļa iekasēšanas atlikšana līdz dividenžu izmaksai bija apzināts likumdevēja lēmums uzņēmumu kapitāla stiprināšanai, lai veicinātu kreditēšanu un tautsaimniecības izaugsmi.

2) saskaņot trešajā teikumā "Savukārt, valsts šobrīd meklē veidus, kā palielināt valsts budžeta ieņēmumus, lai risinātu ilgtspējīgas publisko pakalpojumu nodrošināšanas izaicinājumus" un citviet tālāk anotācijas tekstā lietotos formulējumus ar anotācijas 1. punktā formulēto likumprojekta "Mērķa apraksta" 1. punktu.
Likumprojekta mērķa apraksta 1. punkts paredz, ka "Ņemot vērā augsto tirgus koncentrāciju kreditēšanas sektorā, kas sadārdzina un ierobežo pakalpojumu pieejamību finanšu sektora klientiem un augsto procentu likmju apstākļos ļauj finanšu sektoram gūt būtisku peļņu, ar valsts budžeta sviru palīdzību nodrošināt taisnīgāku augsto procentu likmju nastas sadalījumu sabiedrības un finanšu sektora starpā." un nesatur atsauci uz nepieciešamību palielināt valsts budžeta ieņēmumus. To būtu vēlams konsekventi ievērot visās anotācijas sadaļās.
Piedāvātā redakcija
-