Atzinums

Projekta ID
21-TA-262
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
21.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā anotācijā sniegto informāciju, ka gan līdzšinējais, gan piedāvātais valsts nodevu par medību darbībām ieņēmumu sadalījums neatbilst Medību likuma 31. panta otrās daļas 1. punktā noteiktajam, uzskatām, ka grozījumi Medību likumā ir jāvirza pirms vai vismaz vienlaikus ar šo noteikumu projektu. Attiecīgi aicinām izvērtēt un precizēt sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā anotācijā sniegto skaidrojumu, ka finansējums papildu izdevumiem nav plānots tikai par pakalpojumu sniegšanu, par ko maksājama valsts nodeva, aicinām precizēt anotācijas 3.sadaļas punkta “Cita informācija” otro teikumu, lai neveidotos pretruna, ņemot vērā, ka tajā šobrīd ir norādīts, ka 2023.gada budžeta sagatavošanas procesā jautājums par finansējumu būtu skatāms tādu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Valsts meža dienesta noteikto funkciju īstenošanu, nodrošinot to pakalpojumu sniegšanu, par ko maksājama valsts nodeva par mežsaimnieciskām un medību darbībām.
Piedāvātā redakcija
-