Atzinums

Projekta ID
22-TA-1734
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
29.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ieteicams noteikumu projektā ietvert, ka komisijas sekretārs nodrošina minēto dokumentu dokumentu apriti, glabāšanu un noformēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu apriti, glabāšanu, izstrādāšanu un noformēšanu, vai arī noteikt, piemēram, precīzu dokumentu glabāšanas termiņu (sk., piemēram, Ministru kabineta 2018. gada 29. maija noteikumu Nr. 301 "Psihologu noteikumi" 17., 20., 37., 53., 56.punkts).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam novērst pārrakstīšanās kļūdu pie situācijas apraksta. "Atbilstoši likuma 31.panta piektajā pantā noteiktajam deleģējumam, [..]." aizstāt ar "Atbilstoši likuma 31.panta piektajā daļā noteiktajam deleģējumam, [..].".
Piedāvātā redakcija
"Atbilstoši likuma 31.panta piektajā daļā noteiktajam deleģējumam, [..]."