Atzinums

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Projekta ID
22-TA-210
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Atzinums iesniegts
21.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Valsts kontrole, iepazīstoties ar Konceptuālā ziņojuma par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām sadaļu “4.1. Publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtējums un vispārējais stratēģiskais mērķis”, aicina izvērtēt iespēju papildināt ziņojuma noslēgumā sniegto 1.6.priekšlikumu un rīkojuma projektā sniegto 2.6.priekšlikumu, lai tiktu noteikta arī kārtība, kādā tiek vērtēta līdzdalība trešā līmeņa kapitālsabiedrībās, ne tikai atkarīgajās kapitālsabiedrībās jeb otrā līmeņa kapitālsabiedrībās.
Piedāvātā redakcija
-