Atzinums

Projekta ID
24-TA-196
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
20.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 774 "Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums"" (turpmāk – projekts) 11. punktā ietvertais  Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr. 774 "Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums" (turpmāk – Noteikumi) 7.2. apakšpunkts paredz, ka Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes (turpmāk – padome) sekretariāta uzdevums ir uzraudzīt padomes lēmumu izpildi. Vienlaikus projekta 9. punktā ietvertais Noteikumu 5.3 punkts paredz, ka lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu operatīvās darba grupas (turpmāk – darba grupa) uzdevums ir uzraudzīt padomes sēdēs lemtā izpildi. No minētajām normām izriet, ka faktiski vienu un to pašu uzdevumu veiks gan darba grupa, gan padomes sekretariāts. Viena un tā paša uzdevuma nodošana divām institūcijām var nebūt efektīva un kavēt attiecīgā uzdevuma pilnvērtīgu izpildi. Ievērojot minēto, aicinām precizēt projekta 9. punktā ietverto Noteikumu 5.3 punktu vai projekta 11. punktā ietverto Noteikumu 7.2. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Aicinām precizēt Noteikumu 10.2. apakšpunktā lietoto vārdu savienojumu "valsts un pašvaldību institūcija", ievērojot projekta 6. punktā ietvertajā Noteikumu 5. punktā un projekta 16. punktā ietvertajā Noteikumu 10.3. apakšpunktā lietoto terminoloģiju. Noteikumos ietvertā regulējuma vienveidīgas piemērošanas nolūkos nepieciešams lietot vienotu terminoloģiju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Projekta 19. punktā ietvertais Noteikumu 23. punkta grozījums paredz, ka padomes sēdēs piedalās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvis. Ņemot vērā to, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir padomes sekretariāts, tās pārstāvja dalība padomes sēdēs izriet no sekretariāta darbības. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt, vai ar projekta 19. punktā paredzēto plānots noteikt, ka padomes sēdēs piedalās tāds Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvis, kas nav sekretariāta pārstāvis.
Piedāvātā redakcija
-