Atzinums

Projekta ID
21-TA-789
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka Ministru kabineta rīkojuma projekta 1.6.apakšpunkts, kas paredz piešķirt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības pārvešanas brigāžu izdevumiem finansējumu 86 569 euro, ir izstrādāts atbilstoši MK 2.11.2021. sēdes protokola Nr.73 47.§ “Informatīvais ziņojums “Par papildu gultu izvēršanu un resursiem Covid-19 pacientu ārstēšanai”” , ir precizējams Ministru kabineta rīkojuma projekta 1.6.apakšpunkts, attiecīgi papildinot anotācijas 1.sadaļas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 1.1.apakšsadaļu “Pamatojums” (1.lpp.) un precizējot informāciju anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 6.punktā (8.lpp.).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.sadaļas 1.3.apakšsadaļas punktā “Pašreizējā situācija” attiecībā par rīkojuma projekta 1.5.apakšpunktu norādīto informāciju (4.lpp.),  ciparus “2.7.1”  aizstājot ar  cipariem “1.10.”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
MK rīkojuma projekta 1.4.apakšpunkts paredz piešķirt VM no LNG finansējumu 161 761 euro par operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu rezerves daļu iegādes izdevumiem. Ņemot vērā, ka nav saprotams, vai NMPD minētos izdevumus jau ir veikusi, ir nepieciešams papildināt anotācijas 5.pielikumu ar attiecīgo informāciju. Norādām, gadījumā, ja minētie izdevumi jau ir veikti, uzskatām, ka nav pamatojuma līdzekļu piešķiršanai no LNG, jo no LNG līdzekļi piešķirami pasākumiem, kurus vēl nepieciešams apmaksāt.
Piedāvātā redakcija
-