Atzinums

Projekta ID
21-TA-712
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
28.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 9.2.10. apakšpunktā pieturzīmi komatu pirms vārda "dalības" aizstāt ar pieturzīmi domuzīme, tādējādi nodrošinot gramatiski korektu tiesību normu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 11.1. apakšpunktu, vārdu "darbu" aizstājot ar vārdu "darba līgumu", tādējādi novēršot tehnisku kļūdu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām redakcionāli precizēt noteikumu projekta 20. punktu, vārdu "bijušas", aizstājot ar vārdu "radušās".
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta anotācijā konsekventi norādīt noteikumu projektam atbilstošu noteikumu projekta spēkā stāšanās datumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
5.3. Cita informācija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka no izziņas izriet, ka noteikumu projekta 9.2. apakšpunktā tiek ievērots Eiropas Komisijas paziņojumā "Vadlīnijas par vienkāršotu izmaksu iespēju izmantošanu Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI) ietvaros" (2021/C 200/01) noteiktais, lūdzam papildināt noteikumu projekta anotācijas 5.3. sadaļas aili "Cita infomācija" ar atbilstošu skaidrojumu par minētajā paziņojumā ietverto prasību ieviešanu noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-