Atzinums

Projekta ID
21-TA-1533
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lai arī konceptuāli neiebilstam Kultūras ministrijas iniciatīvai papildināt noteikumu 4.pielikumu ar jauniem NACE 2 red. kodiem, tomēr, tā kā anotācijā ir jāietver izsmeļošs skaidrojums grozījumu nepieciešamībai, lai ikviens sabiedrības loceklis izprastu atbalstāmo un neatbalstāmo nozaru saraksta izveidošanas pamatojumu un konkrēto nozaru atbalstīšanas nepieciešamību, lūdzam anotācijas risinājuma aprakstu papildināt ar Kultūras ministrijas iniciatīvas pamatojumu. Pretējā gadījumā risinājuma apraksts ir noteikumu projektā ietverto grozījumu uzskaitījums, bet ne skaidrojums par to šo grozījumu nepieciešamību.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā vienošanos par noteikumu 4.pielikuma papildināšanu ar Kultūras ministrijas piedāvātajiem grozījumiem, saskaņā ar kuru atbalstu par laikposmu no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 31.janvārim būs tiesīgi saņemt arī nodokļu maksātāji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību NACE 2 red. kodos 74.90, 77.39, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, Finanšu ministrija viedokli par papildus noteiktajiem NACE 2 red. kodiem nesniegs, paļaujoties uz Ekonomikas ministrija un Kultūras ministrijas veikto izvērtējumu par atbalsta nepieciešamību minētajām nozarēm.
Tomēr vienlaikus ņemot vērā, ka par laikposmu no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 31.janvārim sniedzamā atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu tikai slēgtajām nozarēm, tas ir, nozarēm, kurās nevar veikt savu saimniecisko darbību Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto aizliegumu dēļ, un nodokļu maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību NACE 2 red. kodos 74.90, 77.39, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, saskaņā ar minēto rīkojumu nav uzskatāmi par slēgtās nozares nodokļu maksātājiem, atbalstām piedāvātos grozījumus noteikumu 4.pielikumā, ja noteikumi tiks papildināti ar nosacījumu, ka atbalsts sniedzams tikai gadījumā, ja 2021.gada decembrī un/vai 2022.gada janvārī darba devēja saimnieciskā darbība ir pārtraukta (nevis samazināts tās apjoms) un pašnodarbinātā persona un patentmaksātājs neveic savu saimniecisko darbību (nevis to veic ierobežotā apjomā).
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
No anotācijas mērķa apraksta izriet, ka iesnieguma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts, lai būtu iespēja atbalstam kvalificēties nodokļu maksātājiem, kuri Covid-19 krīzes ietekmē ir mainījuši savu pamatdarbības veidu.
Atkārtoti norādām, ņemot vērā, ka Valsts ieņēmumu dienests ir norādījis, ka nodokļu maksātāji savos iesniegumos nereti norāda, ka to pamatdarbības veids neatbilst deklarētajam pamatdarbības veidam jau vairākus gadus, secināms, ka nodokļu maksātāji savu saimniecisko darbību ir mainījuši vai pārstrukturizējuši ne tikai Covid-19 krīzes ietekmē.
Attiecīgi atkārtoti aicinām precizēt anotāciju (tās mērķa aprakstu un pašreizējās situācijas aprakstu), lai tajā tiktu atspoguļota korekta informācija, piemēram, norādot, ka iesniegumu iesniegšanas termiņš pagarināts, lai nodokļu maksātājiem būtu nodrošināta iespēja tiesiski sakārtot savu pamatdarbības veidu atbilstoši reālajai situācijai, un, ka no saņemtajiem iesniegumiem izriet, ka saimnieciskās darbības veicēji savu saimniecisko darbību ir mainījuši vai pārstrukturizējuši ne tikai Covid-19 krīzes ietekmē.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lai arī anotācija ir papildināta ar informāciju par to, ka saimnieciskās darbības veicējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegumu nestrukturētā veidā par pamatdarbības veida nomaiņu 2021.gadā, un šādu iesniegumu tas ir tiesīgs iesniegt jau šobrīd, tomēr tiesiskajai noteiktībai aicinām papildināt anotāciju arī ar skaidrojumu par nodokļu maksātājiem, kuri iesniegumu pamatdarbības nomaiņai iesniegs tikai 2021.gadā. Proti, kādā veidā tiem būs jāsniedz iesniegums atbalsta saņemšanai, ņemot vērā, ka Valsts ieņēmumu dienesta izstrādātais risinājums ļauj Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā iestrādāto iesnieguma veidlapu aizpildīt un iesniegt tikai nodokļu maksātājiem, kuru deklarētais pamatdarbības veids pieļauj kvalificēties atbalsta saņemšanai.
Piedāvātā redakcija
-