Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
17.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam pret 11.1. punkta redakciju, sākot ar vārdiem: "..vai vispārējās vidējās izglītības iestādē izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpē ir vismaz 75 izglītojamie saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2022. gada 1. septembri"
Norādām, ka Ministru kabineta noteikumu Nr. 583, "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē"  4.punkta 4.1.3.apakšpunkts nosaka, ka  4.1.3. administratīvajās teritorijās ārpus administratīvajiem centriem – 40 izglītojamie;
Piedāvātā redakcija
11.1. punktu izteikt sekojošā redakcijā:  pašvaldība ir pieņēmusi lēmumus par ārpus pašvaldības administratīvā centra esošo vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju. Lēmumu par vispārējās vidējās izglītības iestādes reorganizāciju pašvaldība var nepieņemt, ja izglītojamo skaita attiecība vispārējās vidējās izglītības iestādē pret vienu skolotāju ir lielāka par 11 vai vispārējās vidējās izglītības iestādē izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpē ir vismaz 40 izglītojamie saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2022. gada 1. septembri;
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti iebilstam pret 11.3. redakciju. Nosakot reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaitu, vairāk par 270 pašvaldību skaits, kuras var pieteikties investīciju projektā būtiski sarūk. Novados ar zemu iedzīvotāju un skolēnu blīvumu skolēnu skaits nav sasniedzams. Tā ir Latgale, kā arī atsevišķi novadi skar arī Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē.

Lūdzu izmantot skolēnu blīvuma aprēķina datus, kas tika izmantoti Mk noteikumu projektā "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs".

Lūdzam pārskatīt reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaitu, ņemot vērā, ka reorganizācija attiecas ārpus novada administratīvā centra.
 
Piedāvātā redakcija
Lūdzu punktu 11.3. izteikt sekojošā redakcijā:
11.3. investīcijai virzītās reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaits ir vairāk par 200, vai izglītojamo skaits ir vairāk par 150, ja izglītības iestāde atrodas  pašvaldībās ar zemu iedzīvotāju un skolēnu blīvumu: Ludzas novads; Smiltenes novads; Alūksnes novads; Gulbenes novads; Krāslavas novads; Dienvidkurzemes novads;
Balvu novads;Augšdaugavas novads; Rēzeknes novads; Ventspils novads.
 Minētais izglītojamo skaits, veicot arī citu izglītības iestāžu reorganizāciju, var tikt sasniegts līdz 2024. gada 1. septembrim;