Atzinums

Projekta ID
22-TA-2183
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
21.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
LDDK iebilst pret MK sēdes protokollēmuma projektu, kurā ir tikai: "Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu", bet nav ietverts risinājums par nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.


 
Piedāvātā redakcija
papildināt protokollēmuma projektu ar punktu: "Kopējais papildus finansējums 2022.gadā reģionālās nozīmes pārvadājumos ir nepieciešams 26 281 585 euro  apmērā, kurus piešķirt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem līdz šī gada 15.oktobrim."