Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-764
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
25.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Anotācijā skaidrots, ka prasība vakcinēties nosakāma noteiktu jomu darbiniekiem valsts un pašvaldību institūcijās ne tikai ārkārtas situācijas laikā, bet visā periodā, kamēr būs nepieciešami epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekciju izplatības ierobežošanai. Ekonomikas ministrija uzskata, ka 24. punkts piedāvātā redakcijā būtiski paplašina to darbinieku loku, kuriem prasību pēc vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta noteica darba devējs ārpus valsts pārvaldes. Patreizējā redakcija aptvers kā darbiniekus, kas strādā telpās, tā darbiniekus, kas strādā ārtelpās. Tā kā anotācijā nav sniegta pietiekamas epidemioloģiskais pamatojums, kāpēc brīvā dabā strādājošiem būtu nosakāms pienākums vakcinēties, lūdzam sašaurināt normas tvērumu, papildinot redakciju aiz vārda "klātienē" ar vārdu "telpās".
Piedāvātā redakcija
Darba devējs pieprasa, lai darbiniekiem (amatpersonām), tostarp brīvprātīgajiem un personām ar ārpakalpojuma līgumiem, kas veic darba (amata) pienākumus klātienē telpās, būtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Atbilstoši Ekonomikas ministrijas rīcībā esošajiem datiem, Latvijā ir aptuveni 1500 skaistumkopšanas speciālisti, kuri atbilstoši nozares prasībām ir iekļauti ārstniecības personu reģistrā, bet kuru veikto pakalpojumu sniegšana līdz 2021. gada 14. novembrim ir aizliegta, un līdz ārkārtējās situācijas beigām iespējama ar pastiprinātiem ierobežojumiem. Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju medicīnā, ierosinām atbilstoši kompetencei un nepieciešamībai piesaistīt šīs personas slimnīcu resursu pārorganizēšanā, mazinot krīzes ietekmi uz medicīnisko personālu un sabiedrību kopumā. 
 
Piedāvātā redakcija
Ārkārtas medicīniskajā situācijā ārstniecības iestādes vadītājs, lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību, palīdzību akūtos gadījumos vai Covid-19 pacientu ārstēšanu, ja nepieciešams, var nodarbināt ārstus un reģistrētas ārstniecības personas ar vai bez ārstniecības personas sertifikāta, neatkarīgi no specialitātes un iesaistīt pacientu aprūpē visu profesiju ārstniecības personas.