Atzinums

Projekta ID
21-TA-1508
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
04.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 191. nr.; 2015, 254. nr.; 2017, 254. nr.; 2018, 191. nr.; 2019, 239. nr.; 2021, 23. nr.) šādu grozījumu:
Iebildums
Iebildums – Rodas jautājums, vai tas neveicinās vēl lielāku patvaļīgo būvniecību risku - pēc principa maketēju mērogā 1:1 un tad skaņoju, kas var izraisīt daudz lielākus finansiālos zaudējumus iedzīvotājiem, jo būvētājs privātmāju gadījumā pārsvarā gadījumos nezina noteikumus, līdz ar to varētu būt jāatgriež sākotnējā stadijā, jāgriež mājai puse nost utt.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 191. nr.; 2015, 254. nr.; 2017, 254. nr.; 2018, 191. nr.; 2019, 239. nr.; 2021, 23. nr.) šādu grozījumu:
Iebildums
Iebildums – atbilstoši grozījumu projekta anotācijai: “Jaunais regulējums ļaus pašvaldībām efektīvi organizēt būvdarbu uzraudzību, balstoties uz būvvaldes izstrādātajiem riska vērtēšanas  algoritmiem efektīvi izmantojot pieejamos resursus.”
Lūdzam paskaidrot, kas ir saprotams ar “būvvaldes izstrādātajiem riska vērtēšanas algoritmiem”?  Vai tos paredzēts izstrādāt centralizēti vai atsevišķi katra būvvalde izstrādās savus?
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 191. nr.; 2015, 254. nr.; 2017, 254. nr.; 2018, 191. nr.; 2019, 239. nr.; 2021, 23. nr.) šādu grozījumu:
Priekšlikums
Priekšlikums – izstrādāt metodiku, kurā noteikts, kādus riskus vērtēs būvinspektori privātmāju būvniecībā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 191. nr.; 2015, 254. nr.; 2017, 254. nr.; 2018, 191. nr.; 2019, 239. nr.; 2021, 23. nr.) šādu grozījumu:
Priekšlikums
Priekšlikums – izvērtēt, vai minētā punkta svītrošana neradīs potenciāli koruptīvu risku, proti, būtu jāparedz pēc kādiem kritērijiem būvinspektoram būs jāvadās, lai izvērtētu, vai attiecīgā zemes vienība, pirms Būvvalde izdod būvatļauju, ir jāapseko, vai nav.
Piedāvātā redakcija
-