Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Atzinums iesniegts
11.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības birojs iepazinās ar informatīvā ziņojuma "Par slimnīcu tīkla attīstību" projektu (projekta ID: 24-TA-481) un neiebilst pret projekta tālāko virzību.
        Vienlaikus LVSADA atzīmē, ka projektam ir vairāki trūkumi, kas būtu novēršami.   
        Viens no trūkumiem ir nepareiza terminu lietošana (piemēram, sadaļā "Ievads": veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas tīkla ekosistēma ir komplekss sistēmas modelis; pareizi būtu – veselības aprūpes sniegšanas tīkls ir komplekss sistēmas modelis) un liekvārdība (piemēram, sadaļā "Ievads": iedzīvotāju demogrāfiskās tendences liecina; pareizāk būtu – demogrāfiskās tendences liecina).
        Nopietnāks trūkums ir sasaistes ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam (Ministru kabineta 2022. g. 26. maija rīkojums Nr. 359; turpmāk – pamatnostādnes) neesamība. No tā varētu secināt, ka Veselības ministrija plāno reformas, ignorējot NAP2027 un tā ieviešanai paredzētus vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentus. Sadaļā "Ievads" gan ir papildus norāde uz Ministru kabineta 2023. gada 30. maija sēdes protokollēmumu Nr. 28 2.§, taču minētais protokollēmums ir tapis nevis saistībā ar pamatnostādnēm, bet gan saistībā ar 2023. gada 6. marta Ministru kabinetu veidojošo 14. Saeimas frakciju politisko pārstāvju sadarbības sanāksmes vienošanos (skat. Ministru kabineta sēdes materiālus).
Piedāvātā redakcija
-