Atzinums

Projekta ID
21-TA-1506
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
02.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.pielikuma “Kopsavilkums par papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm saistībā ar situāciju uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas par laika periodu no 2021. gada 1.oktobra līdz 31.oktobrim” sadaļu “I. Valsts policija” ar detalizētākiem skaidrojumiem pie izdevumu pozīcijām “Dienas nauda”, “Inventārs”, “Pārējie enerģētiskie materiāli”, “Ēdināšanas izdevumi” un “Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi”.

 
Piedāvātā redakcija
-