Atzinums

Projekta ID
21-TA-1484
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
28.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tieslietu ministrijā ir izskatīts Ekonomikas ministrijas precizētais Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr.103 “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai”” (turpmāk – projekts) un par to izsakām šādus iebildumus.
Projekta 1. punktu, kurā paredzēts izteikt jaunā redakcijā Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr.103 “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai” (turpmāk – noteikumi) izdošanas norādi, nepieciešams svītrot, jo noteikumu izdošanas norāde atbilstoši iepriekš izteiktajam Tieslietu ministrijas iebildumam tiek saglabāta esošajā redakcijā un netiek grozīta. Tādējādi arī projektā šāds grozījums nav iekļaujams.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Projektā paredzēto grozījumu noteikumu 8. punkta ievaddaļā, kurā ir iekšējā atsauce uz noteikumu 16. apakšpunktu, nepieciešams izvērtēt un precizēt. Vēršam uzmanību, ka šādi izteikta iekšējā atsauce neatbilst normatīvo aktu izstrādes juridiskās tehnikas prasībām par normatīvā akta vienību numerāciju Ministru kabineta noteikumos. Ja normas mērķis ir noteikt nosacījumus atbalsta saņēmējam par visiem noteikumu 16. punktā paredzētajam atbalsta veidiem, tad iekšējā atsaucē var norādīt tikai noteikumu 16. punktu. Savukārt, ja šajā punktā prasības tiek noteiktas atsevišķiem atbalsta pasākumiem, tad jānorāda konkrēti apakšpunkti.
 
Piedāvātā redakcija
-