Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
09.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam tehniski precizēt noteikumu projekta 4. punktā ietverto atsauci uz šo noteikumu 21. punktu, ņemot vērā, ka atbalstāmās darbības, uz kurām norādīts 4. punktā, ietvertas 22. punktā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 29. punktā norādīt minimālo termiņu precizējumu vai papildinājumu veikšanai vai alternatīvi lūdzam svītrot attiecīgo norādi par termiņa paredzēšanu. Norādām, ka norādei uz maksimālo termiņu nav juridiskas slodzes.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 31.5. apakšpunktā svītrot vārdus "nozares ministriju", ņemot vērā, ka nozares ministrija nav attiecīgās vienošanās dalībniece, bet minētajā apakšpunktā paredzēts noteikt tās atbildību.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 20. punktā atrunāt saīsinājumu "sadarbības projekts", nodrošinot šī termina konsekventu lietošanu noteikumu projekta ietvaros, tai skaitā arī 35. punktā. Saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām visus lietotos saīsinājumus, rakstot pirmo reizi, atšifrē, iekavās norādot to turpmāko lietojumu. Kā arī, ja konkrētais apzīmējums tiek saīsināts, tad šis saīsinājums lietojams arī turpmāk tekstā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 38. punktā aizstāt vārdus "atbalsta saņēmējam" ar vārdiem "finansējuma saņēmējam", tādējādi nodrošinot konsekventu terminoloģiju.
Tāpat līdzīgi lūdzam noteikumu projektā konsekventi lietot terminu "projekts", izvairoties no termina "investīcijas projekts" lietošanas.
Piedāvātā redakcija
-