Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
11.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā iestāžu kompetenci, lūdzam papildināt 6.pielikuma 3.1.8.1.uzdevumā minētās līdzatbildīgo institūciju uzskaitījumu, iekļaujot arī Tieslietu ministriju, Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Valsts probācijas dienestu. Tas nepieciešams, lai uzdevumā paredzētā plāna izstrādē tiktu aptvertas visas iedzīvotāju grupas, attiecībā uz kurām nepieciešams attīstīt psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus

 
Piedāvātā redakcija
Profesionālās asociācijas, pacientu organizācijas, TM, IeVP, VPD