Atzinums

Projekta ID
21-TA-1723
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta 2.punktu, pirms vārda “Veselības” lietojot vārdus un skaitli “Atbalstīt apropriācijas pārdali 2021.gadam”, kā arī vārda “samazināt” un vārda “palielināt” vietā attiecīgi lietojot vārdus “samazinot” un “palielinot”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta 2.punktā norādīto budžeta apakšprogrammas 46.01.00 nosaukumu, jo tas ir “Uzraudzība un kontrole”, attiecīgi precizējot anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā “Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins” sniegto informāciju par ietaupījumu 19 531 euro, jo atbilstoši anotācijai līguma summa ir 358 733 euro, savukārt izpilde 378 264 euro, līdz ar to neveidojas ietaupījums 19 531 euro.
Piedāvātā redakcija
-