Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-1324
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projektā (sk. 1.2. apakšpunktu) un tā anotācijā konsekventi norādīt uz patentmaksātāju un autoratlīdzības saņēmēju saimniecisko darbību kā pamatdarbību, tādējādi izslēdzot interpretācijas iespējas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.3. apakšpunktu lūdzam noteikumu projekta 1.13. un 1.14. apakšpunktā atsaukties uz šo noteikumu 2.1 punktu (nepieciešamības gadījumā apvienojot abus apakšpunktus), nedublējot tā saturu. Tāpat līdzīgi lūdzam precizēt noteikumu projekta 1.15. apakšpunktā ietverto Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" 26.58. un 26.59. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-