Atzinums

Projekta ID
21-TA-764
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
25.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Līdzīgi kā attiecībā uz šo noteikumu 1.punktu, ir nepieciešams detalizētāks skaidrojums anotācijā par normas ieviešanas mērķi.
Vienlaikus, ja ar šiem noteikumiem ir bijusi doma arī pēc ārkārtējās situācijas saglabāt principu, ka darbs klātienē tiek veikts tikai tad, ja ir nodarbinātajam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, iespējams, ir lietderīgāk saglabāt to juridisko konstrukcija, kas šobrīd ietverta Ministru kabineta rīkojuma Nr.720 5.7.1apakšpunktā, proti, ka sertifikāts ir darba veikšanas priekšnoteikums, nevis darba devējam uzlikts pienākums to pieprasīt. Šāda konstrukcija būtu lietderīga tad, ja darba devējam, līdzīgi kā noteikumu sākotnējā versijā, būtu tiesības veikt izvērtējumu un pašam brīvi noteikt situācijas, kad vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts ir obligāti nepieciešams.


 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ņemot vērā to, ka Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.7.1apakšpunkts noteic, ka no 2021. gada 15. decembra darbiniekiem, tostarp brīvprātīgajiem un personām ar ārpakalpojuma līgumiem, kuri nav minēti šā rīkojuma 5.7. apakšpunktā un kuri veic darba pienākumus klātienē, nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, aicinām izvērtēt šī punkta nepieciešamību. Ja tiek noteikts, ka klātienes darba priekšnoteikums no 2021.gada 15.decembra ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamība, tad nav nepieciešamības noteikt kādu noteiktu termiņu vakcinācijas uzsākšanai vai pabeigšanai, jo jau šobrīd ir noteikts skaidrs datums un pienākums.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Neapstrīdot jau pieņemtos noteikumus attiecībā uz valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem un amatpersonām, kas izriet no Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", lūdzam papildināt anotāciju ar detalizētāku informāciju par šādas normas saglabāšanas nepieciešamību arī pēc ārkārtējās situācijas beigām. Vienlaikus aicinām sniegt skaidrojumu par šo noteikumu attiecināmību uz valsts varas pārstāvjiem, piemēram, tiesnešiem, Saeimas deputātiem u.c., jo īpaši tādēļ, ka jau šobrīd par šo jautājumu ir neviennozīmīga attieksme un viedokļi.
Piedāvātā redakcija
-