Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1152
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 3.ailē “izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam” norādīt precizēto finansiālo ietekmi arī 5.1.apakšpunktā. Vienlaikus 6.ailē “saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” lūdzam atspoguļot likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” 2025.gadā paredzēto finansējumu ārvalstu filmu līdzfinansējuma programmas nodrošināšanai 858 013 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
-