Atzinums

Projekta ID
22-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Tieslietu ministrijā ir izskatīts Veselības ministrijas precizētais Ministru kabineta rīkojuma projekts “Plāna projekts “Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam”” (turpmāk – projekts) un par to izsakām šādu priekšlikumu. Projekta 1. un 2. punktā paredzētās normas piedāvājam samainīt vietām, jo atbilstoši izveidotajai attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanas un apstiprināšanas praksei Ministru kabineta rīkojuma 1. punktā norāda Ministru kabineta lēmumu par attīstības plānošanas dokumenta apstiprināšanu. Papildus norādām, ka šādi tiks novērsta projekta 1. punktā esošā kļūda – iepriekš neatrunāta saīsinājuma “plāns” izmantošana, jo saīsinājums šobrīd ir paredzēts projekta 2. punktā.
 
Piedāvātā redakcija
-