Atzinums

Projekta ID
21-TA-683
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām redakcionāli precizēt noteikumu projekta 7. punktu, jo divas reizes ir minēts vārds "par".
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām redakcionāli precizēt minēto punktu, vārdu "pielikumu" aizstājot ar vārdu "pielikuma".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 1.3. apakšpunktā ir sniegts problēmas apraksts, ka valsts finansējums vienam izglītojamajam paredzēts par vienas izglītības programmas apguvi vienā sporta skolā. Vēršam uzmanību, ka no minētās informācijas nav sparotams, kāda īsti problēma rodas, ja finansējumu saņem, piemēram, par divām izglītības programmām. Lūdzam precizēt problēmas aprakstu, lai tas būtu skaidrs un saprotams.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Priekšlikums
Lūdzam aizpildīt attiecīgo apakšpunktu, jo izziņas 25. punktā ir minēts, ka ir ņemts vērā Tieslietu ministrijas iebildums, bet attiecīgais apakšpunkts nav aizpildīts.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 2. un 7. sadaļā sniegto informāciju, norādot, kā noteikumu projekts ietekmēs katru no mērķgrupām  – tieši vai netieši, kāds ir mērķgrupas lielums (ja to ir iespējams novērtēt), kā arī jebkādu citu skaidrojošu informāciju par mērķgrupu (sk. vadlīnijas tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā). Vēršam uzmanību, ka ietekmi uz valsts un pašvaldību institūcijām norāda anotācijas 7. sadaļā, nevis 2. sadaļā. Šobrīd attiecīgā informācija tiek dublēta abās sadaļās. Papildus anotācijas 7. sadaļā nav sniegta informācija, kāda būs ietekme uz katru norādīto mērķgrupu.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka anotācijas 7. sadaļā nav minēts, kāda būs ietekme valsts izglītības iestādes dibinātājam.
Piedāvātā redakcija
-