Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Slimnīcu biedrība"
Atzinums iesniegts
15.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1. Ziņojuma projekts paredz nākotnē veikt aktuālās situācijas analīzi nolūkā apzināt ārstniecības iestādēs izmantotās informācijas sistēmas, to funkciju piedāvājumu un lietošanu, digitālo datu uzkrāšanas principus, sistēmu savienojamību un integrāciju iespējas vienotā digitālā veselības ekosistēmā [111]. LSB ieskatā šāda rīcība ir novēlota un būtu veicama pirms ziņojuma projekta apstiprināšanas. 

2. LSB biedrs – Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, šobrīd veic jaunas pacientu datu apstrādes informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu. Tāpēc ir būtiski iekļaut ziņojuma projektā nosacījumus, kādi paredzami informācijas sistēmu sertifikācijas kārtībai un ārstniecības iestāžu informācijas sistēmu atbilstības kritērijiem.  

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ziņojuma projekts paredz pienākumu ārstniecības iestādēm uzkrāt liela apjoma detalizētos datus (piem. digitālā diagnostika), veidojot risinājumus, kā tos nodot pēc vajadzības, t.sk. norēķinu veikšanai, pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes analīzei [92.]. Minētais norāda uz liegumu izmantot ārpakalpojumu un pienākumu izstrādāt un uzturēt savu ar DiGiVesIS saderīgu informācijas sistēmu digitālās diagnostikas datu uzglabāšanai un apmaiņai. Tai pat laikā ziņojums satur pieļāvumu, ka nākotnē tiks izvērtētas iespējas izmantot decentralizētu risinājumu vizuālās diagnostikas izmeklējumu aprakstu un kvalitatīvu attēlu pieejamībai EVK [102.]. LSB ieskatā liegums ārstniecības iestādēm izmantot informācijas sistēmu ārpakalpojumus būtu jāpārskata un jāizslēdz no ziņojuma projekta visā tekstā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
LSB ieskatā nepieciešams detalizētāk skaidrot, vai auditācijas pierakstu sistēmas pilnveidošanai un pastāvīgai ārstniecības iestāžu informācijas sistēmu pielāgošanai saderībai ar DiGiVesIS kodola modernizējumiem [96.] ir izvērtēts finansiālais slogs ārstniecības iestāžu budžetiem un ietekme uz valsts budžetu, ja paredzētas ārstniecības iestāžu informācijas sistēmu jauninājumu izstrādes dotācijas, tostarp, pārskatot veselības aprūpes pakalpojumu tarifus [110.], kas jau šobrīd nenosedz veselības aprūpes pakalpojumu pamatizmaksas.
Piedāvātā redakcija
-