Atzinums

Projekta ID
21-TA-262
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija
Atzinums iesniegts
18.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Atkārtotās saskaņošanas ietvarā labota ir noteikumu projekta anotācija, bet ne būtība - LNMA uztur sākotnējos iebildumus, jo pat, ja anotācijā ir mīkstināts (izņemts) iepriekš ietvertais pamatojums, tad kopējā ietekme uz meža īpašniekiem ir saglabāta nemainīga.

Valsts nodevas mērķis ir personu darbību veicināšana, kontrolēšana vai ierobežošana. Pieņemot, ka kādas valsts nodevas palielināšanas mērķis būtu attiecīgo darbību, par kurām tiek maksāta nodeva, ierobežošana, lūdzam skaidrot kādēļ un kādā mērā ir nepieciešams ierobežot ciršanas apliecinājumu izsniegšanu, un it īpaši sanitārajā vai izlases cirtē, kuru saimnieciskais mērķis ir likvidēt dabisko traucējumu radītos postījumus un mazinātu kaitēkļu savairošanās risku vai uzlabot audžu augšanu.
Norādām, ka noteikumu projekta izstrādātājs ar jaunajām nodevu likmēm ir paredzējis kāpināt kopējos ieņēmumus no ciršanas apliecinājumu izsniegšanas 27 reizes, savukārt mūsu aprēķini liecina, ka atsevišķos gadījumos ciršanas apliecinājumu saņemšana meža īpašniekam izmaksātu pat 50 reizes vairāk, kā identiska apliecinājuma saņemšana šodien.
Piedāvātā redakcija
-