Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-520
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
04.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) atbilstoši savai kompetencei ir izvērtējusi Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (21-TA-520) (turpmāk – noteikumu projekts), kā arī tam pievienoto sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) un saskaņo tā tālāku virzību, vienlaikus izsakot šādu priekšlikumu.

Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr.617 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 9.17. punkts paredz, ka, izvērtējot sākotnējo ietekmi, vērtē projekta ietekmi uz publisko pakalpojumu attīstību, tai skaitā vērtējot digitalizācijas iespējas. Ņemot vērā minēto lūdzam noteikumu projekta anotācijā iekļaut informācija arī par administratīvās procedūras raksturojumu attiecībā uz e-pārvaldes jomu, proti par noteikumu projektā noteiktā Izglītības kvalitātes valsts dienesta pakalpojuma ietveršanu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.
 
Piedāvātā redakcija
-