Atzinums

Projekta ID
24-TA-86
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
02.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka noteikumu 8.punktā, kas paredz nosacījumu par to, kuriem projektiem izsludina konkursu, noteikumu 5.2.12.apakšpunktā paredzētais projekts noteikts kā izņēmums, attiecīgi secināms, ka tam būtu jāparādās noteikumu 9.punktā, kas paredz darba uzdevumu nosūtīšanu atbalsta saņēmējiem. Ņemot vērā minēto, lūdzam noteikumu projektā iekļaut grozījumus arī noteikumu 9.punktā.
Piedāvātā redakcija
-