Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-520
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
1. Lūdzam anotācijā norādīt uz kāda tiesību akta pamata ir sagatvots "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis".
2. Ņemot vērā atšķirīgu iestādes iesaistes līmeni un darbietilpību apstrādājot iesniegumus katrā no saziņas kanāliem, lūdzu paredzēt diferencētu maksu par iesniegumu izskatīšanu atkarībā no to iesniegšanas kanāla - nosakot zemāku maksu elektroniskiem iesniegumiem e-adresā vai e-pakalpojuma tiešsaistes interaktīvā lietotnē/formā, savukārt augstāku papīra, klātienes un e-pasta kanāliem. 
Gadījumā, ja maksa par iesniegumu izskatīšanu nav iekļauta cenrādī, lūdzam to norādīt anotācijā. 
Piedāvātā redakcija
-