Atzinums

Projekta ID
22-TA-3339
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
06.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Vēršam uzmanību, kavirzot TA projektu nav ievērots MK kārtības ruļļa (MK 07.09.2021. not. Nr. 606) 52.1. punkts par saskaņojumu ar Valsts kanceleju,ja projekts attiecas uz atlīdzības izmaiņām. 
6.2. sadaļā norādīts, ka atlīdzībai tiek ieplānoti katru gadu 46 200 euro. Vēršam uzmanību, ka 2023.gadā vairs paliek mazāk kā pilni 11 mēneši. Vienlaikus lūdzam detalizēti norādīt kam ir paredzēti minētie 46 200 euro katru gadu (mēnešalgas palielinājumiem, citiem atlīdzības elementiem - norādit kādiem un cik lielā apmērā).
Piedāvātā redakcija
-