Atzinums

Projekta ID
21-TA-135
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām pārskatīt un precizēt anotācijas 1.3.sadaļā norādīto skaidrojumu par izmaiņām pasākumā "Starptautiskai un savstarpējai sadarbībai", ņemot vērā, ka no kopējās pasākumam plānotās summas 588 312 euro atņemot uzskaitīto pasākumu kopsummu, kas ir  326 200 euro, atlikusī summa ir 262 112 euro (nevis 222 112 euro), kā arī ņemot vērā, ka atbilstoši noteikumu 2.3.2. punktam  tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē plānoti 120 512 euro, tad atlikusī summa 176. punktā minētajām organizācijām būtu 141 600 euro.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai no MK noteikumu projektā ietvertās redakcijas būtu nepārprotami skaidrs, ka nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšana ir saistīta ar konkrētu regulu nosacījumu pārkāpumiem, lūdzam precizēt 10.1 punkta redakciju un par Komisijas regulu Nr.1407/2013 norādīt, ka  ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumi, [finansējuma saņēmējam] ir pienākums atmaksāt [atbalsta sniedzējam] visu saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV. vai V. nodaļas nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-