Atzinums

Projekta ID
21-TA-381
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
21.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Saistībā ar projekta 50. un 88. punkta pamatojumu norādīts, ka  dati tiek vākti bez tiesiska pamatojuma, balstoties uz džentelmeņu vienošanos.
Apzināmies, ka datu apstrāde statistikas vajadzībām ir atvieglota, tomēr jebkurā gadījumā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Datu regula) prasības, it sevišķi Datu regulas 89. panta prasības. 
Attiecīgi lūdzam skaidrot minētā regulējuma atbilstību Datu regulai, kā arī lūdzam skaidrot šīs "džentelmeņu vienošanās" būtību, norādot arī  vismaz neformālus dokumentus, kas to varētu pamatot, piemēram, informāciju par sanāksmēm, sarakstēm un tamlīdzīgi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam izvērsti skaidrot projekta 55. punkta pamatojumu saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 617
"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība", it sevišķi to 9.1. un 9.2. apakšpunktam.
Piedāvātā redakcija
-