Atzinums

Projekta ID
21-TA-717
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
7.5. Cita informācija
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka noteikumu projektā paredzēto pasākumu īstenošanu Zāļu valsts aģentūra nodrošinās saņemto pašu ieņēmumu ietvaros, savukārt Veselības inspekcija - piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-